PARTNERZY

 

 

 

 LETNI, OKRĘGOWY OBÓZ
KARATE TRADYCYJNEGO
ŁAPINO 2022

 

1. MIEJSCE: Ośrodek Wypoczynkowy Roma CZAPIELSK,
UL. FIOŁKOWA 53, 80-050 Kolbudy,  www.wypoczynekroma.pl
(ośrodek jest malowniczo położony wśród lasów nad jeziorem Łapińskim w małej osadzie turystyczno-wypoczynkowej w odległości 18 km od Gdańska. Specyficzny mikroklimat z wyjątkowo czystym powietrzem sprzyja wypoczynkowi).
* zakwaterowanie: domki z pełnym węzłem sanitarnym , TV, wysoki standard
* świetlica, tenis stołowy, bilard, „piłkarzyki”
* namiot treningowy, boiska sportowe (sztuczna trawa)
* tereny zielone, ścieżka zdrowia, plac zabaw, miejsce na ognisko, sala kominkowa
* stołówka, sale telewizyjne i wideo
2. TERMIN: 25.06 - 03.07.2022 r.
3. KOSZT:   1.380 zł.
4. ORGANIZATOR  ZAPEWNIA:
 całodobową opiekę,
 trzy posiłki dziennie,
 treningi karate prowadzone przez licencjonowanych instruktorów PZKT,
 gry i zabawy sportowe w oparciu o bazę ośrodka,
 turnieje gier sportowych, wielobój terenowy,
 ogniska z pieczeniem kiełbasek,
 egzaminy na stopnie kyu, obozowy turniej karate,
 ubezpieczenie NNW.

 

UWAGA! Przejazd we własnym zakresie.

 

5. ZAGADNIENIA REALIZOWANE  NA TRENINGACH: 
* zasady przygotowania do treningu (rozgrzewka), rozwijanie cech psychomotorycznych człowieka
* podstawy karate (pozycja, praca ciała, kime-waza)
* trening technik na tarczach (efekt todome-waza)
* dystans (maai), oddychanie, rytm
* koncentracja (zanshin), aspekt budo w karate
* KATA: Heian 1-5, Tekki 1-3, mistrzowskie, Kitei
* aplikacja technik kata (bunkai)
* moment odpowiedzi na atak (timing sen- i go-no-sen)
* prowokacja i przejęcie inicjatywy (shikake-waza) oraz  kontynuacje ataku  (renzoku-kogeki-waza).

 


Zadatek w wysokości 300 zł wpłacamy do 31.03.2022 r.

 

 __________________________________________________________________________________________

(GRAFIK TYGODNIOWY W ZAKŁADCE TRENINGI / SEKCJE)

REGULAMIN KLUBU

1. GKKT jest członkiem Pomorskiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego oraz Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
2. GKKT zapewnia salę do treningów oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorów Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
3. Każdego z ćwiczących członków GKKT obowiązuje SKŁADKA CZŁONKOWSKA.
A. pełną składkę członkowską pobiera się za miesiące objęte szkoleniem.
B. składkę miesięczną należy wpłacać do dnia 10-go każdego miesiąca z góry.
C. składkę za miesiąc czerwiec należy uiścić wraz z opłatą za miesiąc maj
      /do 10 maja/.
D. wysokość składki nie jest związana z ilością odbytych treningów.
E. w przypadku absencji wynoszącej ponad 1 miesiąc obowiązuje opłata w 
    wysokości 50% składki miesięcznej za każdy miesiąc
F. niedotrzymanie terminów płatności spowoduje podwyższenie składki członkowskiej o 20% za dany miesiąc
G. nie uiszczenie składki członkowskiej może spowodować wykluczenie z Klubu.
H. członkowie GKKT mogą uczestniczyć w zajęciach każdej sekcji Klubu w
    ramach jednej opłaty członkowskiej.
4. Jeżeli frekwencja na zajęciach będzie niższa niż 3 osoby instruktor prowadzący ma     prawo odwołać zajęcia.
5. W czasie świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.
6. Wszyscy ćwiczący członkowie GKKT obowiązani są posiadać aktualne zaświadczenie  lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania karate w grupie rekreacyjnej lub przedstawić stosowne oświadczenie.
7. GKKT nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
8. Sprawy nie objęte powyższym regulaminem reguluje Statut GKKT.