PARTNERZY

 

 

 

 Rozpoczęcie sezonu treningowego 2022/2023

D.K. MŁYNIEC - pierwsze zajęcie 05.09.2022

Poniedziałki

grupa najmłodsza 16.00

grupa średniozaawansowana 17.00

grupa zaawansowana 18.00

Środy

grupa najmłodsza godz. 16.00

grupa średniozaawansowana godz. 17.00

grupa zaawansowana godz.18.00

 

Szkoła podstawowa nr 76 - pierwszy trening 06.09.2022

wtorki godz. 17.30

piątki godz. 18.00

 

Szkoła podstawowa nr 5 - pierwszy trening 07.09.2022

środy godz. 14.00

piątki godz. 14.00

 

Szkoła podstawowa nr 6 - pierwszy trening 04.10.2022

wtorki godz. 14.30

czwartki godz. 14.30

 

 

 __________________________________________________________________________________________

(GRAFIK TYGODNIOWY W ZAKŁADCE TRENINGI / SEKCJE)

REGULAMIN KLUBU

1. GKKT jest członkiem Pomorskiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego oraz Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
2. GKKT zapewnia salę do treningów oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorów Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
3. Każdego z ćwiczących członków GKKT obowiązuje SKŁADKA CZŁONKOWSKA.
A. pełną składkę członkowską pobiera się za miesiące objęte szkoleniem.
B. składkę miesięczną należy wpłacać do dnia 10-go każdego miesiąca z góry.
C. składkę za miesiąc czerwiec należy uiścić wraz z opłatą za miesiąc maj
      /do 10 maja/.
D. wysokość składki nie jest związana z ilością odbytych treningów.
E. w przypadku absencji wynoszącej ponad 1 miesiąc obowiązuje opłata w 
    wysokości 50% składki miesięcznej za każdy miesiąc
F. niedotrzymanie terminów płatności spowoduje podwyższenie składki członkowskiej o 20% za dany miesiąc
G. nie uiszczenie składki członkowskiej może spowodować wykluczenie z Klubu.
H. członkowie GKKT mogą uczestniczyć w zajęciach każdej sekcji Klubu w
    ramach jednej opłaty członkowskiej.
4. Jeżeli frekwencja na zajęciach będzie niższa niż 3 osoby instruktor prowadzący ma     prawo odwołać zajęcia.
5. W czasie świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.
6. Wszyscy ćwiczący członkowie GKKT obowiązani są posiadać aktualne zaświadczenie  lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania karate w grupie rekreacyjnej lub przedstawić stosowne oświadczenie.
7. GKKT nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
8. Sprawy nie objęte powyższym regulaminem reguluje Statut GKKT.