PARTNERZY

 

 

Informuję , że w treningach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które zapiszą się na listę (trwają zapisy) . Lista będzie obowiązywać od 18.05.2020.
treningi : od godziny 15.00 do 19.00. Każdy trening będzie trwał 45 minut. Pomiędzy zajęciami będą 15 minutowe przerwy, w czasie których będzie wietrzona sala i przecierana podłoga. Przy wejściu do D.K. Młyniec jest do dyspozycji płyn do dezynfekcji.

Proszę o informację sms (nr tel. 504 552 084) kto będzie korzystać z treningów w D.K. Młyniec (Gdańsk Zaspa ul. Pilotów 3) w poniedziałki i środy od 18.05.2020.
Ta informacja jest mi potrzebna w celach organizacyjnych.
Według wytycznych na naszej sali będzie mogło ćwiczyć maksymalnie 12 osób + trener. Ćwiczymy w dresach i butach sportowych (nie ma możliwości przebrania się - szatnie będą zamknięte)
Gdy będę miał już listę osób chętnych to poinformuję Państwa o szczegółach.

Informuję także, że wszystkie boiska i sale w szkołach w Gdańsku są nadal zamknięte .
Nie mamy zgody na korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych.

Informuję, że w związku z decyzją rządu o otwarciu sal sportowych od dnia 18.05.20 (poniedziałek) wracamy do treningów w Domu Kultury Młyniec !!! Szczegóły będą podane wkrótce .
Natomiast zajęcia w szkołach nadal są zawieszone. Czekamy na decyzję dyrekcji.

 

Opłata składki członkowskiej za miesiąc maj 2020r.

Zgodnie z regulaminem klubu składka członkowska za miesiąc nieobecności wynosi 50%. Z uwagi na trwającą trudną sytuację, jeżeli ktoś z Państwa nie jest w stanie zapłacić składki – nie musi tego robić.

Jednocześnie informuję, że w przypadku uzyskania zgody na wejście na obiekty sportowe jeszcze w maju i  nasze zajęcia będą się odbywać, składka 50% pozostanie bez zmian            (o szczegółach będę Państwa informować).

Informuję również, że w chwili obecnej klub czeka na odpowiedź administratorów obiektów sportowych, gdzie odbywają się nasze zajęcia , na temat możliwości korzystania z tych obiektów ( w tym również boisk szkolnych). Na dzień dzisiejszy nie ma w tej sprawie żadnej decyzji.

 

NA STRONIE FACEBOOKOWEJ PUBLIKOWANY JEST NA BIEŻĄCO PROGRAM INDYWIDUALNEGO TRENINGU

ZACHĘCAM DO ĆWICZENIA W DOMU !!!

 ____________________________________________________________________________________________

LETNI, OKRĘGOWY OBÓZ KARATE TRADYCYJNEGO ŁAPINO 2020

1. MIEJSCE: Ośrodek Wypoczynkowy Roma CZAPIELSK, UL. FIOŁKOWA 53, 80-050 Kolbudy,    

www.wypoczynekroma.pl (ośrodek jest malowniczo położony wśród lasów nad jeziorem Łapińskim w małej osadzie turystyczno-wypoczynkowej w odległości 18 km od Gdańska. Specyficzny mikroklimat z wyjątkowo czystym powietrzem sprzyja wypoczynkowi). * zakwaterowanie: domki z pełnym węzłem sanitarnym , TV, wysoki standard * świetlica, tenis stołowy, bilard, „piłkarzyki” * namiot treningowy, boiska sportowe (sztuczna trawa) * tereny zielone, ścieżka zdrowia, plac zabaw, miejsce na ognisko, sala kominkowa * stołówka, sale telewizyjne i wideo

2. TERMIN: 27.06 - 05.07.2020 r.

3. KOSZT:   1.300 zł.

4. ORGANIZATOR  ZAPEWNIA:  

całodobową opiekę,  

trzy posiłki dziennie,  

przejazd (tam i z powrotem),  

treningi karate prowadzone przez instruktorów PZKT,  

gry i zabawy sportowe w oparciu o bazę ośrodka, 

turnieje gier sportowych, wielobój terenowy,  

ogniska z pieczeniem kiełbasek,  

egzaminy na stopnie kyu,

obozowy turniej karate, 

ubezpieczenie NNW.

 

5. ZAGADNIENIA REALIZOWANE  NA TRENINGACH: 

* zasady przygotowania do treningu (rozgrzewka),   rozwijanie cech psychomotorycznych człowieka

* podstawy karate (pozycja, praca ciała, kime-waza)

* trening technik na tarczach (efekt todome-waza)

* dystans (maai), oddychanie, rytm

* koncentracja (zanshin), aspekt budo w karate

* KATA: Heian 1-5, Tekki 1-3, mistrzowskie, Kitei

* aplikacja technik kata (bunkai) * moment odpowiedzi na atak (timing sen- i go-no-sen)

* prowokacja i przejęcie inicjatywy (shikake-waza) oraz  kontynuacje ataku  (renzoku-kogeki-waza)

 Zaliczki w wysokości 300 zł wpłacamy do 15.03.2020 r. na konto klubu ( tel. kontakt. 504 552 084)

 ____________________________________________________________________________________________

(GRAFIK TYGODNIOWY W ZAKŁADCE TRENINGI / SEKCJE)

REGULAMIN KLUBU

1. GKKT jest członkiem Pomorskiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego oraz Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
2. GKKT zapewnia salę do treningów oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorów Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
3. Każdego z ćwiczących członków GKKT obowiązuje SKŁADKA CZŁONKOWSKA.
A. pełną składkę członkowską pobiera się za miesiące objęte szkoleniem.
B. składkę miesięczną należy wpłacać do dnia 10-go każdego miesiąca z góry.
C. składkę za miesiąc czerwiec należy uiścić wraz z opłatą za miesiąc maj
      /do 10 maja/.
D. wysokość składki nie jest związana z ilością odbytych treningów.
E. w przypadku absencji wynoszącej ponad 1 miesiąc obowiązuje opłata w 
    wysokości 50% składki miesięcznej za każdy miesiąc
F. niedotrzymanie terminów płatności spowoduje podwyższenie składki członkowskiej o 20% za dany miesiąc
G. nie uiszczenie składki członkowskiej może spowodować wykluczenie z Klubu.
H. członkowie GKKT mogą uczestniczyć w zajęciach każdej sekcji Klubu w
    ramach jednej opłaty członkowskiej.
4. Jeżeli frekwencja na zajęciach będzie niższa niż 3 osoby instruktor prowadzący ma     prawo odwołać zajęcia.
5. W czasie świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.
6. Wszyscy ćwiczący członkowie GKKT obowiązani są posiadać aktualne zaświadczenie  lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania karate w grupie rekreacyjnej lub przedstawić stosowne oświadczenie.
7. GKKT nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
8. Sprawy nie objęte powyższym regulaminem reguluje Statut GKKT.